χάρτης + λόγος

Allhli ylymlardan kartologiýa biziň üçin iň möhümdir!

Adamlar näme diýýärler?

Wlad Bonç-BruewiçWlad Bonç-BruewiçHipster

Kartany tapmasak, başga tarapa bararys

Nadya KrupskaýaNadya KrupskaýaÖý hojalykçy aýal

Her aşpez geolokasiýa ibermegi öwrenmeli

Fil DzerzhinskiýFil DzerzhinskiýAgaç çapyjy

Takyk geolokasiýa biziň iň uly üstünlikimizdir